Co słychać w PSS Podaj Dalej?

Już ponad rok kilkanaście organizacji i grup nieformalnych z całego Subregionu Bielskiego współpracuje w Podlaskiej Sieci Samopomocowej „Podaj Dalej” (PSS Podaj Dalej). Są z nami także szkolne koła wolontariatu skupione wokół Forum Szkolnych Koordynatorów Wolontariatu. Jak działamy? Diagnozujemy najpilniejsze potrzeby (ale i te długofalowe), planujemy działania pomocowe, realizujemy, i wyciągamy wnioski na przyszłość – aby pomagać jeszcze lepiej. Stawiamy na współpracę z samorządem, dlatego od tego roku zawiązujemy w Subregionie Bielskim pierwsze Lokalne Koalicje Pomocowe.

Przeczytaj cały artykuł: https://www.centrumnawschodzie.pl/kolejny-pomocowy-rok-pss-podaj-dalej/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *