Dołącz do PSS Podaj Dalej!

Wasza organizacja (stowarzyszenie, fundacja, koło gospodyń wiejskich) prowadzi działania pomocowe lub chciałaby je podjąć?

A może razem z przyjaciółmi, sąsiadami, znajomymi tworzycie niesformalizowaną grupę pomocową/samopomocową?

Organizujecie akcje pomocowe na terenie Subregionu Bielskiego, tzn. w powiatach: siemiatyckim, bielskim lub hajnowskim?

Pomaganie innym to Wasza pasja i chętnie szukacie nowych pomysłów, inspiracji?

Lubicie łączyć siły, bo najbardziej liczy się wspólny cel – aby odpowiednia pomoc trafiła do potrzebujących, i trafiła na czas!

Mamy świetną wiadomość!

Zawiązujemy Podlaską Sieć Samopomocową „Podaj Dalej” (PSS Podaj Dalej).

Dlaczego warto dołączyć do Sieci?

PSS „Podaj Dalej”  to forum wymiany doświadczeń, nawiązywania współpracy wokół wspólnych celów, wzajemnego wsparcia, inspiracji, zdobywania wiedzy.

W PSS Podaj Dalej:

– poznacie nowe osoby, organizacje, grupy z Subregionu Bielskiego, które podzielają Waszą pasję do pomagania;

– będziecie mieć dostęp do szkoleń, warsztatów „szytych na miarę”, chętni wezmą także udział w wyjeździe studyjnym. W ich trakcie dowiecie się np. jak współpracować z wolontariuszami, budować dobre relacje z samorządem i biznesem przy realizacji akcji pomocowych, wzmocnimy Wasze umiejętności liderskie;

– będziecie mogli korzystać z wszystkich funkcji platformy pomocowej, która pomoże w rozwijaniu i promowaniu  indywidualnych oraz wspólnych działań i akcji;

– dzięki połączeniu sił, Wasz głos jako organizacji/grupy pomocowej będzie lepiej słyszalny, Wasze potrzeby zauważone, a efekty pracy szerzej docenione.

Masz pytania?

Skontaktuj się z koordynatorką samopomocy w PSS Podaj Dalej:  Beata Małkińska, tel. 501774675, email: beatamalkinska989@gmail.com

Dowiedź się więcej o projekcie „Podaj Dalej – Podlaska Sieć Samopomocowa”.

Projekt Podlaska Sieć Samopomocowa „Podaj Dalej” jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu  Fundusz Inicjatywy Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA ORGANIZACJI/GRUP – Wypełnij online, a my odezwiemy się do Ciebie możliwie jak najszybciej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *