Podlaska Sieć Samopomocowa „Podaj Dalej”  jest po to, aby wspólnie, a przez to skuteczniej nieść pomoc wszystkim, którzy z różnych powodów jej potrzebują.

Są wśród nas organizacje społeczne, grupy nieformalne, szkolne koła i kluby wolontariatu. Działamy na terenie Subregionu Bielskiego obejmującego 3 podlaskie powiaty: siemiatycki, bielski i hajnowski.

Wspólnie realizujemy działania pomocowe kierowane do osób, grup i środowisk, które z  obojętnie jakich powodów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Pomagamy także zwierzętom i chronimy środowisko naturalne.

Kierujemy się przy tym następującymi zasadami i wartościami: partnerstwo, otwartość, zaufanie, szczerość, uczciwość, patriotyzm, wzajemny szacunek i solidarność społeczna.

JAK WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO? Pomysł na stworzenie Sieci zakiełkował podczas pierwszej fali epidemii Covid-19 (wiosną 2020). Wtedy wiele organizacji, kół gospodyń wiejskich czy nieformalnych grup spontanicznie ruszyło do pomagania. Szyliśmy maseczki, składaliśmy przyłbice, kwitła pomoc sąsiedzka, robiliśmy zakupy seniorom, paczki dla DPS-ów, pisaliśmy listy pełne nadziei, a przed Wielkanocą rozwoziliśmy symboliczne koszyczki ze święconką. Każdy robił co mógł i potrafił, ale o wiele lepiej ta pomoc nam wychodziła, gdy łączyliśmy siły. Poza tym razem pomaga się po prostu przyjemniej. Ta niezwykła energia płynąca z pomocowej współpracy dała właśnie początek Podlaskiej Sieci Samopomocowej „Podaj Dalej”.

W realizacji planów zsieciowania działań pomocowych w Subregionie Bielskim bardzo pomógł nam wygrany konkurs w edycji 2021 programu NOWEFIO. Od  jesieni 2021 r. spotykamy się, planujemy i realizujemy wspólne działania pomocowe już pod szyldem PSS Podaj Dalej. 

Jeśli Ty, Twoja organizacja, szkolne koło wolontariatu, grupa nieformalna, chcecie do nas dołączyć, serdecznie zapraszamy!

Zadzwoń: 600 881 572

Napisz: stowarzyszenie@centrumnawschodzie.pl

Opowiemy Ci, co aktualnie robimy i zaprosimy Cię na najbliższe spotkanie Sieci.