Konkurs “H2O – lubię to!”

Czy wiecie, że 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody? Czy zastanawialiście się, jak ważną rolę odgrywa woda w życiu każdego z nas i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek zasobów wody pitnej? Jak myślicie, czy w naszej strefie klimatycznej mamy wystarczająco dużo wody? Macie okazję dowiedzieć się jak jest naprawdę i zrobić coś dobrego dla wody, a tym samym – dla siebie i dla innych! Zapraszamy do udziału w konkursie. „H2O – lubię to!”.

Kogo zapraszamy?

W konkursie „H2O – lubię to!” mogą wziąć udział szkolne koła wolontariatu działające w szkołach podstawowych, średnich, specjalnych, mających siedzibę na terenie Subregionu Bielskiego, tj. w jednym z trzech powiatów woj. podlaskiego:  powiecie bielskim, powiecie siemiatyckim, powiecie hajnowskim.

Koło wolontariatu nie musi działać w sposób sformalizowany. Dla potrzeb tego konkursu przez koło wolontariatu rozumie się grupę wolontariuszy (uczniów jednej szkoły) będących pod opieką co najmniej jednego koordynatora szkolnego wolontariatu.

Jakie są CELE KONKURSU?
  • Podniesienie świadomości na temat roli wody w życiu człowieka i innych organizmów żywych;
  • Rozwijanie wiedzy o wodzie i jej ograniczonych zasobach;
  • Promocja odpowiedzialnego korzystania z wody w życiu codziennym;
  • Rozwijanie wiedzy o warunkach hydrologicznych Polski oraz problemach związanych z suszą i pustynnieniem;
  • Kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych;
  • Promocja idei Światowego Dnia Wody, obchodzonego 22 marca.
Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

1. Spośród wolontariuszy z Waszego szkolnego koła wolontariatu zbierzcie Grupę Zadaniową liczącą od 3 do 7 osób. Warto wymyślić Grupie jakąś nazwę. Pamiętajcie, aby Grupa była pod opieką przynajmniej jednego pełnoletniego koordynatora wolontariatu (np. nauczyciela, pedagoga szkolnego).

2. Grupa Zadaniowa zaplanuje i przeprowadzi na terenie Waszej szkoły akcję wolontarystyczną, która będzie zgodna z celami konkursu. To od Was zależy wybór formuły akcji, macie tu pełną dowolność! Pamiętajcie, że oceniana będzie m.in. pomysłowość i oryginalność akcji. 

3. W trakcie realizacji akcji wszystko dokładnie dokumentujcie. Nagrajcie filmiki (możecie to zrobić telefonem), róbcie zdjęcia, notatki, ilustracje, itp. Przydadzą Wam się do przygotowania końcowej prezentacji.  Bo to właśnie prezentacja będzie podstawą oceny Waszej akcji przez komisję konkursową.

4. Prezentację możecie zrobić w dowolnej formie, np. film, artykuł, slajdy/zdjęcia z opisem. Prezentacja musi być w formie cyfrowej, gdyż należy zamieścić ją potem na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych Waszej szkoły lub Waszego szkolnego koła wolontariatu. Prezentacje zamieszczone w innym miejscu, np. na prywatnym profilu ucznia lub nauczyciela, nie będą poddane ocenie w konkursie.

5. Zgłoszenie do konkursu w imieniu Grupy Zadaniowej przysyła koordynator/opiekun Grupy. Należy w tym celu wypełnić formularz online (link jest na dole ogłoszenia) i przysłać  do 22 marca 2022 r. Uwaga! Z jednej szkoły można przysłać tylko jedno zgłoszenie.

6. Zanim przystąpicie do planowania swojej akcji, dokładnie przeczytajcie Regulamin Konkursu (link także znajdziecie na dole, w sekcji „Pobierz”)

Akcję należy przeprowadzić w dowolnym okresie i wymiarze czasowym pomiędzy 24 stycznia 2022 r. a 22 marca 2022 r. (UWAGA! Ze względu na wprowadzenie nauki zdalnej w szkołach, zmieniliśmy termin nadsyłania zgłoszeń – z 4 marca na 22 marca!!!!) 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż do 8 kwietnia 2022 r. Będą nagrody rzeczowe, będą dyplomy!

Kontakt do organizatora konkursu: tel. 600881572, stowarzyszenie@centrumnawschodzie.pl

POBIERZ:

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PLAKAT (PLIK PDF)

Organizatorzy konkursu:

Podlaska Sieć Samopomocowa „Podaj Dalej”

Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”

Partnerzy konkursu:

Aquaphor Poland Sp. z o.o.

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim

Przedsiębiorstwo Komunalne w Siemiatyczach

TV Podlasie

Patronat medialny:

NGOtv

Kurier Podlaski Głos Siemiatycz

Bielsk.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *