Skontaktuj się z nami:

 

Kim jesteśmy:

 

Działamy na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie, promujemy aktywny wypoczynek na Podlasiu, wspieramy szkolenia w nietypowych miejscach, współpracujemy i wspieramy inne organizacje pozarządowe. Organizujemy rajdy historyczne dla dzieci i młodzieży. Działamy na rzecz rozwoju gospodarczo-infrastrukturalnego w naszym regionie. Wspieramy zrównoważony rozwój turystyki na Podlasiu. Promujemy rozwój ścieżek rowerowych, pól kamperowych. Wspieramy działania struktur samorządowych. Promujemy Wolontariat wraz z koordynowaniem działań Wolontaryjnych w naszym stowarzyszeniu. Promujemy działania Przedsiębiorstw Społecznych i Ekonomii Społecznej.

Posiadamy własną salę szkoleniową w stodole na 80 miejsc. Mamy możliwość organizacji w naszym obiekcie wszelkiego typu spotkań, szkoleń, eventów z noclegiem i wyżywieniem.

Teren działania:

 

powiat siemiatycki

Komu pomagamy:

 

seniorom, osobom chorym i z niepełnosprawnościami, dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, osobom bezrobotnym, osobom doświadczającym ubóstwa, placówkom opiekuńczym, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym