Skontaktuj się z nami:

Kim jesteśmy:

 

Stowarzyszenie Autentyczni powstało przede wszystkim z myślą o dzieciach w spektrum autyzmu. Jej inicjatorami byli rodzice autystów. Chcemy wspierać nasze dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, ale też wtedy, gdy będą wkraczać w dorosłe życie. Zależy nam na tym, by w naszym regionie pojawiły się miejsca, środki i formy współpracy, dzięki którym życie tych szczególnych dzieci będzie łatwiejsze. Takich form wsparcia jest u nas nadal niewiele. Chętnie wspieramy też inne osoby z niepełnosprawnościami. A przede wszystkim chcemy, żeby każde z nas mogło się cieszyć życiem.

Teren działania:

powiat bielski

Komu pomagamy:
 
seniorom, osobom chorym i z niepełnosprawnościami, dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, kobietom, mężczyznom, osobom doświadczającym ubóstwa, szpitalom, placówkom opiekuńczym, organizacjom pozarządowym, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.