Wolontariusze z Dziadkowic w akcji “Wolontariat Pamięci”

W ramach akcji #WolontariatPamięci wolontariusze wyszukali groby bohaterów wojennych i osób zasłużonych dla lokalnej społeczności (np. nauczycieli) oraz inne miejsca pamięci i je uprzątnęli oraz oznaczyli biało-czerwonymi szarfami. Samodzielnie wykonali też stroiki i wieńce i złożyli je w tych ważnych miejscach. Jako pierwsze do akcji przystąpiło Szkolne Koło Wolontariatu działające w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dziadkowicach. Wolontariusze z Dziadkowic zachęcają też inne koła z okolicznych szkół do podobnych działań. Akcja ta ma w gminie Dziadkowice szerszy wymiar historyczny i edukacyjny. Wolontariusze bowiem już w czerwcu 2023 włączyli się w projekt pn. „Moja Babcia Patriotka”, który ma na celu udokumentowanie  jak wyglądała kiedyś gmina Dziadkowice oraz jak ludzie sobie pomagali, zwłaszcza w sytuacji zagrożeń, wojen i kataklizmów. Wolontariusze pomogli zebrać stare zdjęcia i dokumenty z prywatnych archiwów mieszkańców. Przeprowadzili też  filmowe wywiady z najstarszymi mieszkańcami ich gminy. Wspomnienia seniorów zachęciły młodzież do dalszych poszukiwań. Lepiej znają teraz swoich przodków, wojennych bohaterów, ale i patriotów codziennego życia – osoby zasłużone dla lokalnej społeczności.  Kiedy mają już wiedzę o przeszłości, inaczej podchodzą też do takich akcji jak „Wolontariat pamięci”. Miejsca, które uporządkowali i o które dbają kojarzą z konkretnymi ludźmi i wydarzeniami. Młodzi wolontariusze z SP w Dziadkowicach rozwijają swoje historycznej pasje dzięki wsparciu naszego Stowarzyszenia, Lokalnego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich w Dziadkowicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziadkowicach.