Zapraszamy na Lazurowe Licytacje!

Szanowni Darczyńcy,

Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei”, w swojej statutowej działalności ma na celu organizowanie wzajemnej pomocy i wspieranie się rodziców w pełnieniu opieki, rehabilitacji i stymulowanie rozwoju ich niepełnosprawnych podopiecznych. Ponadto organizujemy turnusy rehabilitacyjne oraz spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin jak również rozpowszechniamy rzetelną wiedzę wśród lokalnej społeczności na temat osób niepełnosprawnych i ich problemów.

Mając na względzie trudną sytuację finansową naszego stowarzyszenia, szukamy różnych źródeł jego dofinansowania.

Podopieczni oraz ich rodzice i opiekunowie ze Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei” zwracają się do Państwa, tak osób prywatnych jak i firm, z uprzejmą prośbą o wsparcie rzeczowe naszego Stowarzyszenia.

Przyjmiemy każdą formę pomocy (np. vouchery, karty podarunkowe itp.), która poprzez swoją atrakcyjność i wyjątkowość zachęci do licytacji i tym samym umożliwi zebranie środków finansowych, które zasilą budżet stowarzyszenia i wydatkowane zostaną zgodnie z jego celami statutowymi.

Licytacje otrzymanej od Państwa pomocy rzeczowej przeprowadzimy on-line na stronie Facebook`a naszego stowarzyszenia.

Wszystkich chcących wspomóc naszą akcję zapraszamy na https://www.facebook.com/lazurowelicytacje

oraz polubienia i szerokie udostępnianie tejże strony.

Z góry wszystkim dziękujemy.

Podopieczni i ich Rodzice Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *